.                                                                                                                                                                                                                  

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ - Τοποθεσίες/Κτίσματα


Στη Διοικητική περιφέρεια του χωριού μας, μέσα στο χωριό και στις αγροτικές τοποθεσίες, υπάρχουν πάρα πολλά τοπωνύμια.

Α. Τοπωνύμια που εξακολουθούν να φέρουν και σήμερα το όνομα ή το επώνυμο προσώπων, που έζησαν, πριν πολλά χρόνια, άγνωστων πότε, πολύ πιθανόν πριν από το 1830, και ασφαλώς θα ήσαν ιδιοκτήτες των διαφόρων χωραφιών, δένδρων, θέσεων, κτισμάτων ή κατασκευαστές τούτων, παρ' ότι πολλά από τα κτήματα αυτά άλλαξαν πολλούς ιδιοκτήτες, αλλά κανένας μας σήμερα δεν γνωρίζει, έστω και από πληροφορίες, ποίοι ήταν αυτοί και πότε έζησαν στο χωριό μας.
Τέτοιες τοποθεσίες ή κτίσματα είναι:
1.      Του Φράγκου η Γούρνα. Βρίσκεται κάτω από τη βρύση της Μότσιως.
2.      Του Φράγκου η Λάκκα ή Φραγκόλακκα. Βρίσκεται στην περιοχή Ιτιάς.
3.      Του Μπουκουβάλα το Δένδρο. Βρίσκεται δεξιά, καθώς ανεβαίνουμε το δρόμο από το σχολείο, πριν φθάσουμε στο αλώνι των Νασιαίων, στην είσοδο του αμπελιού των κληρονόμων      Κωνσ. Γ. Τσατουχα. Υπάρχει και σήμερα εκεί μια μικρή βαλανιδιά.
4.      Του Πυρογιάννη το αμπέλι. Είναι το κτήμα του Γεωρ. Δ. Νασιόπουλου στη γειτονιά της εκκλησίας. Πρόκειται περί τοπωνύμιου που έχει υποστεί κάποια παραφθορά.
5.      Του Πλακούτση το Πουρνάρι. Βρίσκεται στο δρόμο προς το Παλαιοχώρι πριν φθάσουνε εκεί.
6.      Του Κούστα. Βρίσκεται στην περιοχή Πέρα Χωριό.
7.      Του Μαυρογιάννη το χωράφι. Βρίσκεται στον παλιό δρόμο από το χωριό προς τι ράχες, λίγο πριν φθάσουμε σ'αυτές.
8.      Του κολοβού το χωράφι. Βρίσκεται στην Ιτιά.
9.      Του Σίμου ο πλάτανος και του Σίμου τα Χαλέπετα. Βρίσκονται στην περιοχή της Ιτιάς.
10.    Του Τσιοράκη η ρίζα. Βρίσκεται στην περιοχή Ιτιάς.
11.    Του Βαρνάβα η Λάκκα. Βρίσκεται στην περιοχή Πόντζιανης.

Συνέχεια Άρθρου