«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΠΑΚΙΩΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» - Ιστορία και Δραστηριότητες
 
Ο Σύλλογος του χωριού ιδρύθηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 1956, μετά από πρωτοβουλία των Απ. Καρανδρέα, Βασ.Γ Κοϊνη, Δημ.Βασ. Μητσάκη, Γεωργίου Α. Νασιόπουλου και Δημ Τσίπρα. Ιδρύθηκε με έδρα την Αθήνα και είχε την επωνυμία «Αδελφότης των εν Αθήναις Πειραεί και περιχώρων Κουπακιωτών ο Άγιος Γεώργιος». Με τροποποίηση του καταστατικού του το 1986 ο Σύλλογος μετονομάστηκε σε ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΠΑΚΙΩΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του καταστατικού, σκοποί του συλλόγου είναι:
 
-Η ανάπτυξη επικοινωνίας φιλικών δεσμών και αλληλεγγύης μεταξύ των οπουδήποτε διαμενόντων Κουπακιωτών.
-Η συστηματική μέριμνα για κάθε θέμα που αφορά το Κουπάκι και τους κατοίκους του και η εκτέλεση σ’ αυτό εξωραϊστικών έργων κοινής ωφέλειας, που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ή να ολοκληρωθούν από κονδύλια της Κοινότητας ή της Νομαρχίας. Η με κάθε τρόπο ενίσχυση των Κουπακιωτών και ιδιαίτερα εκείνων που κατοικούν μόνιμα στο Κουπάκι και αποδειγμένα έχουν ανάγκη βοήθειας.
-Η συνεχής φροντίδα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Κουπάκι και η προσπάθεια για την ανάδειξη του σε κέντρο παραθερισμού και τουρισμού.
-Η γνωριμία των νέων που κατάγονται από το Κουπάκι μεταξύ τους και η με κάθε τρόπο πρόκληση του ενδιαφέροντός τους γι’ αυτό
-Η συνεχής και ιδιαίτερη φροντίδα για τη διατήρηση των δεσμών των Κουπακιωτών που κατοικούν στο εξωτερικό με το Κουπάκι.
 
Από το 1956 που λειτουργεί ο Σύλλογος, έχει αναπτύξει μια πλούσια κοινωνική, οικονομική, πνευματική και πολιτιστική γενικότερα δραστηριότητα που στοχεύει πάντοτε στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών του Συλλόγου.
 
Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος κατάφερε να αλλάξει την μορφή του χωριού ολοκληρώνοντας Ξενώνα και χώρο εστίασης στο οίκημα που του παραχώρησε ο ευεργέτης του χωριού Αθανάσιος Γιαννομήτρος. Επίσης ξεκίνησε μια προσπάθεια πλακόστρωσης των μονοπατιών του χωριού.
 
Ο Σύλλογος διατηρεί ένα πλούσιο σε εκθέματα Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο, ενώ με επιτυχία εκδίδει την εφημερίδα του χωριού μας με τίτλο ’’Το Κουπάκι μας’.