.                                                                                                                                                                                                                  

Aπογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 

 

Α) Σκοπός και Πληροφορίες

Η απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, αποτελεί ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία με σκοπό τη συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών με μεγάλη ανάλυση στο σύνολο της Χώρας και σε τοπικό επίπεδο. Διενεργείται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δέκα χρόνια, με ενιαία πρότυπα και μεθόδους. Λόγω της σπουδαιότητας αλλά και της πολυπλοκότητάς της, η εκάστοτε Απογραφή χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως «η μεγαλύτερη επιχείρηση που διεξάγει το Κράτος σε περίοδο ειρήνης».

Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 πρόκειται να διενεργηθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή κατά το χρονικό διάστημα από 23 Οκτωβρίου 2021 έως 23 Νοεμβρίου 2021, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 22 Οκτωβρίου 2021.

Προπαρασκευαστικό στάδιο της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών αποτελεί η Απογραφή Κτιρίων, τα στοιχεία για την οποία συλλέχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1 Ιουλίου 2021 έως την 10 Αυγούστου 2021, με ημερομηνία αναφοράς την 30 Ιουνίου 2021.

Σκοπός της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών είναι:

  • η καταμέτρηση του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και καθεστώτος διαμονής,
  • η καταμέτρηση του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των δημοτών κάθε Δήμου και Δημοτικής Ενότητας, βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των βουλευτικών εδρών στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες, κατά τις βουλευτικές εκλογές (άρθρο 54 του Συντάγματος),
  • η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των κατοικιών, κατά είδος (κανονικές ή μη κανονικές κατοικίες), και η συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και τις ανέσεις τους,
  • η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό και τη σύνθεση των νοικοκυριών και των πυρηνικών οικογενειών,
  • η συλλογή στοιχείων για τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου πληθυσμού της Χώρας,
  • η καταγραφή στοιχείων σχετικών με την μετανάστευση (εισερχόμενη και εξερχόμενη μετανάστευση).

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν σημαντικό εργαλείο στη διεξαγωγή ερευνών όλων των επιστημονικών πεδίων καθώς και στη διαμόρφωση και την υλοποίηση ακαδημαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων. Συνιστούν μέσο για το σχεδιασμό και τη ρύθμιση ποικίλων διοικητικών θεμάτων. Τα αποτελέσματα των Απογραφών παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, στους πολίτες και εν γένει στην κοινωνία. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται περαιτέρω ως το βασικό πλαίσιο για τη διενέργεια πολλών άλλων στατιστικών εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (συνιστώντας το πλαίσιο δειγματοληψίας για την οργάνωση και το μεθοδολογικό σχεδιασμό κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών στατιστικών ερευνών).

Σημειώνεται ότι, εκτός των ανωτέρω, τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 πρόκειται να αξιοποιηθούν για την κατάρτιση Στατιστικών Μητρώων Κτιρίων και Πληθυσμού, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό μεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει την παροχή στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) δημογραφικών στοιχείων απογραφικού τύπου, σε ετήσια βάση.

 

Β) Απογραφή Πληθυσμού στο χωριό μας

Αποτελέσματα των 2 τελευταίων απογραφών μονίμων κάτοικων Κουπακίου

2001: 86

2011: 65

2021: ??

Η απογραφή είναι πολύ σημαντική για το μέλλον  του χωριού μας δεδομένου ότι από τα αποτελέσματα της πιθανόν να κριθεί μεταξύ άλλων και το ύψος του παγίου ποσού με το οποίο χρηματοδοτείται το Κουπάκι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους Κουπακιώτες και Κουπακιώτισσες να απογραφούν στο χωριό.

Με αυτό τον τρόπο βοηθάμε και συμβάλλουμε για ένα καλύτερο αύριο του χωριού μας στα επόμενα δέκα χρόνια .

Από πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής δεδομένων των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί  λόγω της πανδημίας της νόσου του Κορωναίου η συλλογή των στοιχείων έχει τροποποιηθεί σε σχέση με τις προηγούμενες απογραφές.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να υπάρχει η δυνατότητα απογραφής μέσω ειδικής σχεδιασμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής και συνεργασία με τον απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ για να κατευθύνει τους απογραφόμενους.

Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχει η παραπάνω αναφερόμενη δυνατότητα αυτοαπογραφής θα πραγματοποιείται συνέντευξη απογραφέα –απογραφόμενου .

Ειδικά οι απογραφόμενοι που  είναι συνταξιούχοι , ασχολούνται με οικιακά και δεν εργάζονται στην Αθήνα, οι οποίοι είναι κάτοικοι  του χωριού μας τους καλοκαιρινούς μήνες θα μπορούν να απογραφούν στο χωριό μας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας  του απογραφέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας θα ενημερώσει τηλεφωνικά όλους τους παραπάνω αναφερόμενους συγχωριανούς προκειμένου να συμμετέχουν έστω και τηλεφωνικά στην απογραφή εάν δεν μπορέσουν να έρθουν τις ημέρες της απογραφής στο χωριό μας .

Θα σας ενημερώσουμε  άμεσα για τις ενέργειες μας.